OBCHODNÉ PODMIENKY

Prevádzkovateľ projektu SHOP CEZ OKNO (KOŠÍČEK.sk) a sprostredkovateľ predaja:

Marian Paška
M. Rázusa 2142/16, 960 01 Zvolen
IČO: 41190181
DIČ: 1031938930
IBAN: SK7809000000000404091578
SWIFT (BIC): GIBASKBX
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
č.ú.: 0404091578/0900
Nie je platcom DPH
 

Portál SHOP CEZ OKNO (KOŠÍČEK.sk) je rozcestníkom SHOPOV CEZ OKNO. Sprostredkovanie predaja prebieha na jednotlivých subdoménach:

 

Dodávateľ tovaru objednaného na subdoménach POHAN.SHOPCEZOKNO.SK a POHAN.KOSICEK.SK (predajca):

http://pohan.shopcezokno.sk/

POHAN s.r.o.
Medvecké 2, 935 41 Plavé Vozokany
IČO: 50281411
DIČ: 2120268975
Bankové spojenie: FIO banka
IBAN: SK1283300000002500987349
SWIFT (BIC): FIOZSKBA
 

›› OBCHODNÉ PODMIENKY shopu na subdoménach POHAN.SHOPCEZOKNO.SK a POHAN.KOSICEK.SK

 

Dodávateľ tovaru objednaného na subdoménach MERKABA.SHOPCEZOKNO.SK a MERKABA.KOSICEK.SK (predajca):

http://merkaba.shopcezokno.sk/

MERKABA Tatry, s.r.o.
Konateľ: Rastislav Hriňák
Bajkalská 2338/4
058 01 Poprad
IČO: 47098830
DIČ: 2023751059
IBAN: SK97 8330 0000 0023 0069 4496
SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX
č.ú.: FIO, 2300694496/8330
Nie je platcom DPH
 

›› OBCHODNÉ PODMIENKY shopu na subdoménach MERKABA.SHOPCEZOKNO.SK a MERKABA.KOSICEK.SK

 

Dodávateľ tovaru objednaného na subdoménach PERUN.SHOPCEZOKNO.SK a PERUN.KOSICEK.SK (predajca):

http://perun.shopcezokno.sk/

Ing. Gabriel Turčik
Okulka 14/26
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 50577280
DIČ: 1078155540
Ing. Gabriel Turčik, zapísaný v živ. reg. č. 790-16377
IBAN: SK20 0900 0000 0051 2089 6684
SWIFT (BIC): GIBASKBX
Nie je platcom DPH
 

›› OBCHODNÉ PODMIENKY shopu na subdoménach PERUN.SHOPCEZOKNO.SK a PERUN.KOSICEK.SK

 

Dodávateľ tovaru objednaného na subdoménach EGYPT.SHOPCEZOKNO.SK a EGYPT.KOSICEK.SK (predajca):

http://egypt.shopcezokno.sk/

Marian Paška
M. Rázusa 2142/16, 960 01 Zvolen
Slovenská republika
IČO: 41190181
DIČ: 1031938930
IBAN: SK7809000000000404091578
SWIFT (BIC): GIBASKBX
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
č.ú.: 0404091578/0900
Nie je platcom DPH
 

›› OBCHODNÉ PODMIENKY shopu na subdoménach EGYPT.SHOPCEZOKNO.SK a EGYPT.KOSICEK.SK

 

Prevádzkovateľ (sprostredkovateľ predaja) nenesie žiadnu zodpovednosť za riziko, poškodenie, či ujmu, ktoré by mohli byť považované za priame či nepriame následky použitia informácií uvedených na doménach KOSICEK.sk a SHOPCEZOKNO.sk, nezodpovedá za obsah, ktorý nemusí vždy zodpovedať jeho stanovisku. Fotografie a iné obrazové materiály sú autorsky chránené a pre ich ďalšie použitie kontaktujte priamo autora, alebo pôvodný zdroj, ktorý je prevzatý. Zobrazujeme obsah stránok dodávateľov, nenesieme zodpovednosť za konanie tretích strán. Rešpektujeme a dbáme o zachovanie autorských práv, ak sa však domnievate, že Vaše autorské práva boli na doménach KOSICEK.sk a SHOPCEZOKNO.sk porušené, ozvite sa prosím na: shop@cez-okno.net, v prípade že sa tak naozaj stalo, zjednáme bezodkladne nápravu. Používaním portálu na doménach KOSICEK.sk a SHOPCEZOKNO.sk vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami.